Foto: Egil Helland

Foto: Egil Helland

Hold dine kunder og partnere oppdatert

Massekommunikasjon helt enkelt

Det er ikke alltid lett å nå frem med et budskap i meldingsform. Og det er heller ikke enkelt å finne ut av hva slags virkning meldingene får. I hvert fall ikke for de fleste.

Med vårt verktøy for e-postkampanjer får du alt du trenger både for å sende ut til ditt kontaktnett på en enkel måte og for å måle hvordan budskapet blir oppfattet og tatt imot.

Profesjonell layout med ditt uttrykk

Du får det utseende du ønsker, på korrespondansen du sender ut, med bedriftens logo og en profesjonell mal for informasjonsutsendelse . Du kan også automatisk håndtere av- og påmeldinger slik at du følger gjeldende lover og regler.

Nettbrett og mobilstøtte

Alle e-poster som sendes ut passer også til nettbrett- og mobilskjermer. Dette er svært viktig fordi nettbrett og mobiltelefoner i stadig økende grad er den primære e-postkanalen for mange.

Pris per måned:

kr 995,– for fri bruk

Vi utfører oppsett og opplæring på timebasis.

Sporadiske sendinger:

kr 259,– per sending + kr 0,18 per mottaker

Vi utfører oppsett og opplæring på timebasis.

Dette får du

  • utsendelser med det utseende du ønsker
  • statistikk og målinger per utsendelse
  • automatisert av- og påmelding tilpasset gjeldende lover