Dynamic Operations blir en del av Garnes Data

1. september blir Dynamic Operations AS’ kunder, tjenester og ansatte videreført i Garnes Data. Dynamic Operations har spesialisert seg på skybaserte og fleksible IT-tjenester for små virksomheter. Med denne sammenslåingen vil de vel 100 virksomhetskundene som overdras få et bredere tilbud av tjenester og kompetanseområder, samtidig som de fortsatt vil oppleve enkelhet, nærhet og fleksibilitet som Garnes Data kunde.

Styreleder i Dynamic Operations og partner i nåværende eier IT-rådgivningsselskapet Dynamic AS Lars Friestad er veldig fornøyd med denne løsningen. – Garnes Data har høyt fokus på at både kunder og ansatte skal trives og utvikles. Våre drøyt 100 virksomhetskunder vil få en spennende reise og ta nye steg i teknologiutviklingen videre sammen med Garnes Data!

Daglig leder i Dynamic Egil Helland legger til: – For Dynamic er det viktig å fokusere på videre sterk vekst innenfor satsingsområdene IKT-ledelse, rådgivning, anskaffelser og coaching.

Daglig leder i Garnes Data Tore Foss ser frem til å ønske velkommen til de nye kundene. – Vi har hatt en sterk vekst de siste årene, uten at vi har mistet det som er kjerneverdiene her: Å stille opp for kunden og alltid ha som mål å gi det beste rådet og den beste løsningen. Dynamic Operations har gjort en meget god jobb, og det blir spennende å jobbe sammen om den videre utviklingen!

Kontakt for mer informasjon

Tor Willy Austerslått, Avtroppende daglig leder Dynamic Operations AS / Påtroppende IT-konsulent Garnes Data AS. twa@dynops.no / torw@garnesdata.no / mob. 480 62 642

Gå til Garnes Datas hjemmesider eller vent for automatisk videresending.

Bilde: Fornøyde og spente representanter for selskapene. (F.v. Jan Oskar Garnes (Styreleder Garnes Data), Lars A. Randby (Prosjektleder Garnes Data), Tor Willy Austerslått (Avtroppende daglig leder Dynamic Operations / påtroppende IT-konsulent Garnes Data), Darren Mackay (CTO Garnes Data), Frank Leiss (COO, Garnes Data), Tore Foss (daglig leder, Garnes Data), Egil Helland (daglig leder Dynamic AS), Lars Friestad (Styreleder Dynamic Operations / Partner Dynamic AS) og Natacha Askestrand (CMO, Garnes Data).

Bilde: Fornøyde og spente representanter for selskapene. (F.v. Jan Oskar Garnes (Styreleder Garnes Data), Lars A. Randby (Prosjektleder Garnes Data), Tor Willy Austerslått (Avtroppende daglig leder Dynamic Operations / påtroppende IT-konsulent Garnes Data), Darren Mackay (CTO Garnes Data), Frank Leiss (COO, Garnes Data), Tore Foss (daglig leder, Garnes Data), Egil Helland (daglig leder Dynamic AS), Lars Friestad (Styreleder Dynamic Operations / Partner Dynamic AS) og Natacha Askestrand (CMO, Garnes Data).